Tävlingsvillkor​
Arrangören av denna tävling är Nordic Enterteinment Group Radio (NENT Group Radio) i samarbete med Linas Matkasse AB. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor.

1. Avtal
Deltagande i denna tävling är helt kostnadsfritt och du förpliktar dig inte heller till köp av några produkter från Linas Matkasse. Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsreglerna samt beslutet av tävlingens jury vilkas beslut skall vara bindande för samtliga deltagare.

2. Behörighet
Denna tävling är öppen för alla invånare i Sverige som är 18 år eller äldre. Om samma person registrerar fler bidrag under tävlingens tidsperiod räknas endast det senaste bidraget för vinstchans. För att delta i tävlingen måste registrering ha skett senast den 19 november 2020. Endast deltagande via tävlingens hemsida räknas och det går inte att delta via t.ex. fax, brev eller e-post.

3. Fastställande av vinnare
Enbart personer som har angett korrekt information (telefonnummer, ålder, postnummer samt svar på frågan) kvalificerar sig som deltagare i tävlingen. Detta är viktigt för att vi ska kunna kontakta tävlingsdeltagare vid eventuell vinst samt av juridiska skäl vid utbetalning av vinster till privatpersoner.
Tävlingen är ett skicklighetsspel där deltagarna tillfrågas en fråga på tävlingens sajt. Tävlingen börjar den 30 oktober 2020 och slutar den 19 november 2020. En jury kommer att välja ut en vinnare baserat på tävlingsbidragets svar inom två veckor efter det att tävlingen har avslutats.
Vinnaren kontaktas via telefon eller sms. Om en potentiell vinnare inte kan nås efter upprepade försök kommer en sådan potentiell vinnare att diskvalificeras och Linas Matkasse förbehåller sig rätten att utse ett annat bidrag till vinnare där samma bestämmelser skall tillämpas.

4. Tävlingsvinst
En (1) vinnare vinner det pris som anges via tävlingens hemsida. Vinnaren ansvarar själv för eventuell skatt eller skyldigheter kopplade till priset. Vinnaren kontaktas via telefon och får sedan sitt pris via e-post.
Priser kopplade till produkter från Linas Matkasse går endast att få levererade till de postnummer som Linas Matkasse redan levererar till. Vi gör därmed inga undantag att leverera till exempel en matkasse till ett postnummer som ligger utanför vårt leveransområde. För att kontrollera om vi levererar till ditt postnummer hänvisar vi till följande sida.

5. Uteslutande
Linas Matkasse förbehåller sig rätten att förbjuda eller utesluta en person från att delta i tävlingen om vi anser denne missbruka reglerna. Ett sådan missbruk omfattar bland annat att ange falska personuppgifter för att på så sätt kunna delta flertalet gånger med olika information. Missbruket omfattar även om en deltagare på något sätt försöker förstöra alternativt manipulera tävlingens hemsida eller teknik.

6. Samtycke till bearbetning av kunddata i marknadsföringssyfte
Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med NENT Groups integritetspolicy. Genom att godkänna att få erbjudande från Linas Matkasse godkänner du att Linas Matkasse sparar och delar dina kunduppgifter i enlighet med dess befintliga integritetspolicy. Genom deltagande i tävlingen godkänner du att Linas Matkasse eller våra samarbetspartners kontaktar dig via telefon med erbjudanden kopplade till Linas Matkasse.

7. Invändnings- och återkallningsrätt
Som deltagare har du möjligheten att utan grunder återkalla ett samtycke till bearbetningen av kunddata. Databearbetning för reklamändamål stoppas då utan dröjsmål.

8. Övrigt
Linas Matkasse förbehåller sig rätten att när som hels avbryta eller ändra tävlingen utan varsel.